rozvrh platn od 1. 1. 2020

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  1.A  (Mgr. Koutnkov Eva)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

Hv
KE
(1.A)

jl
KE
(1.A)

M
KE
(1.A)

jl
KE
(1.A)

       

 

t

 

 

jl
KE
(1.A)

Tv
KE
(STv)

M
KE
(1.A)

jl
KE
(1.A)

       

 
S
t

 

 

jl
KE
(1.A)

M
KE
(1.A)

Pr
KE
(1.A)

jl
KE
(1.A)

       

 

t

 

 

jl
KE
(1.A)

Tv
KE
(STv)

Pr
KE
(1.A)

jl
KE
(1.A)

       

 
P

 

 

jl
KE
(1.A)

M
KE
(1.A)

T
KE
(1.A)

Vv
KE
(1.A)

       

 

rozvrh platn od 1. 1. 2020

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  1.B  (Mgr. Bartoov Iva)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

Hv
BI
(1.B)

jl
BI
(1.B)

M
BI
(1.B)

jl
BI
(1.B)

       

 

t

 

 

jl
BI
(1.B)

M
BI
(1.B)

Tv
BI
(NTv)

jl
BI
(1.B)

       

 
S
t

 

 

jl
BI
(1.B)

M
BI
(1.B)

Pr
BI
(1.B)

jl
BI
(1.B)

   

Nb (Nb)
PH
(1.B)

 

 

t

 

 

jl
BI
(1.B)

Pr
BI
(1.B)

Tv
BI
(NTv)

jl
BI
(1.B)

       

 
P

 

 

jl
BI
(1.B)

M
BI
(1.B)

T
BI
(1.B)

Vv
BI
(1.B)

       

 

rozvrh platn od 1. 1. 2020

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  2.A  (Mgr. Rychtakov Zuzana)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

jl
RZ
(2.A)

M
RZ
(2.A)

Tv
RZ
(NTv)

jl
RZ
(2.A)

Pr
RZ
(2.A)

     

 

t

 

 

jl
RZ
(2.A)

M
RZ
(2.A)

Vv
RZ
(2.A)

Vv
RZ
(2.A)

       

 
S
t

 

 

Tv
RZ
(NTv)

jl
RZ
(2.A)

M
RZ
(2.A)

jl
RZ
(2.A)

T
RZ
(2.A)

 

Nb (Nb)
PH
(1.B)

 

 

t

 

 

jl
RZ
(2.A)

M
RZ
(2.A)

Pr
RZ
(2.A)

jl
RZ
(2.A)

       

 
P

 

 

jl
RZ
(2.A)

M
RZ
(2.A)

jl
RZ
(2.A)

Hv
RZ
(2.A)

       

 

rozvrh platn od 1. 1. 2020

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  2.B  (Mgr. Svainov Kvtoslava)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

jl
SK
(2.B)

Tv
SK
(NTv)

M
SK
(2.B)

Pr
SK
(2.B)

       

 

t

 

 

jl
SK
(2.B)

M
SK
(2.B)

jl
SK
(2.B)

Vv
SK
(2.B)

Vv
SK
(2.B)

     

 
S
t

 

 

jl
SK
(2.B)

M
SK
(2.B)

jl
SK
(2.B)

T
SK
(2.B)

   

Nb (Nb)
PH
(1.B)

 

 

t

 

 

jl
SK
(2.B)

Tv
SK
(NTv)

M
SK
(2.B)

Pr
SK
(2.B)

jl
SK
(2.B)

     

 
P

 

 

jl
SK
(2.B)

M
SK
(2.B)

jl
SK
(2.B)

Hv
SK
(2.B)

       

 

rozvrh platn od 1. 1. 2020

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  3.A  (Mgr. Markov Dana)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

Tv
MD
(NTv)

Aj (3AAP)
PMo
(3.A)

jl
MD
(3.A)

M
MD
(3.A)

jl
MD
(3.A)

     

 

t

 

 

jl
MD
(3.A)

Aj (3AAP)
PMo
(3.A)

M
MD
(3.A)

Pr
MD
(3.A)

jl
MD
(3.A)

     

 
S
t

 

 

jl
MD
(3.A)

M
MD
(3.A)

Tv
MD
(NTv)

jl
MD
(3.A)

Hv
MD
(3.A)

     

 

t

 

 

Aj (3AAP)
PMo
(3.A)

jl
MD
(3.A)

M
MD
(3.A)

Pr
MD
(3.A)

jl
MD
(3.A)

     

 
P

 

 

jl
MD
(3.A)

M
MD
(3.A)

jl
MD
(3.A)

Vv
MD
(3.A)

T
MD
(3.A)

     

 

rozvrh platn od 1. 1. 2020

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  3.B  (Mgr. Vorkov Jaroslava)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

jl
VJ
(3.B)

M
VJ
(3.B)

Pr
VJ
(3.B)

Tv
VJ
(NTv)

jl
VJ
(3.B)

     

 

t

 

 

jl
VJ
(3.B)

M
VJ
(3.B)

Aj (3BAP)
PMo
(3.B)

jl
VJ
(3.B)

Hv
VJ
(3.B)

     

 
S
t

 

 

jl
VJ
(3.B)

M
VJ
(3.B)

Aj (3BAP)
PMo
(3.B)

Tv
VJ
(NTv)

jl
VJ
(3.B)

 

Nb (Nb)
PH
(1.B)

 

 

t

 

 

jl
VJ
(3.B)

Aj (3BAP)
PMo
(3.B)

M
VJ
(3.B)

Pr
VJ
(3.B)

jl
VJ
(3.B)

     

 
P

 

 

jl
VJ
(3.B)

M
VJ
(3.B)

jl
VJ
(3.B)

Vv
VJ
(3.B)

T
VJ
(3.B)

     

 

rozvrh platn od 1. 1. 2020

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  4.A  (Mgr. Dvokov Gertruda)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

jl
DG
(4.A)

M
DG
(4.A)

Vl
DG
(4.A)

Aj (4AAP)
PMo
(4.A)

jl
DG
(4.A)

     

 

t

 

 

jl
DG
(4.A)

M
DG
(4.A)

Vv
DG
(4.A)

Vv
DG
(4.A)

Tv
SA
(NTv)

     

 
S
t

 

 

Aj (4AAP)
PMo
(4.A)

M
DG
(4.A)

Vl
DG
(4.A)

jl
DG
(4.A)

jl
DG
(4.A)

     

 

t

 

 

M
DG
(4.A)

jl
DG
(4.A)

P
DG
(4.A)

Tv
SA
(NTv)

T
DG
(4.A)

     

 
P

 

 

jl
DG
(4.A)

Aj (4AAP)
PMo
(4.A)

M
DG
(4.A)

jl
DG
(4.A)

Hv
DG
(4.A)

     

 

rozvrh platn od 1. 1. 2020

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  4.B  (Mgr. Langov Jitka)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

jl
LJ
(4.B)

M
LJ
(4.B)

jl
LJ
(4.B)

Aj (4BAp)
SA
(JU S)

Vl
PMa
(4.B)

     

 

t

 

 

jl
LJ
(4.B)

Tv
LJ
(NTv)

M
LJ
(4.B)

Vv
PoI
(4.B)

Vv
PoI
(4.B)

     

 
S
t

 

 

Aj (4BAp)
SA
(JU S)

Vl
PMa
(4.B)

M
LJ
(4.B)

jl
LJ
(4.B)

jl
LJ
(4.B)

 

Nb (Nb)
PH
(1.B)

 

 

t

 

 

jl
LJ
(4.B)

M
LJ
(4.B)

jl
LJ
(4.B)

P
PoI
(4.B)

T
PoI
(4.B)

     

 
P

 

 

jl
LJ
(4.B)

M
LJ
(4.B)

Tv
LJ
(NTv)

Aj (4BAp)
SA
(JU S)

Hv
SA
(4.B)

     

 

rozvrh platn od 1. 1. 2020

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  5.A  (Mgr. Podhradsk Iva)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

jl
KH
(5.A)

M
PoI
(5.A)

jl
KH
(5.A)

Vl
PoI
(5.A)

Hv
PoI
(5.A)

     

 

t

 

 

jl
KH
(5.A)

M
PoI
(5.A)

P
PoI
(5.A)

Aj (5AAP)
PMo
(5.A)

jl
KH
(5.A)

     

 
S
t

 

 

jl
KH
(5.A)

Aj (5AAP)
PMo
(5.A)

M
PoI
(5.A)

Vl
PoI
(5.A)

Tv
PoI
(NTv)

 

Nb (Nb)
PH
(1.B)

 

 

t

 

 

Tv
PoI
(NTv)

P
PoI
(5.A)

M
PoI
(5.A)

jl
KH
(5.A)

jl
KH
(5.A)

 

L: Inf
DV
(Po2)

L: Inf
DV
(Po2)

 
P

 

 

jl
KH
(5.A)

M
PoI
(5.A)

Aj (5AAP)
PMo
(5.A)

T
PoI
(5.A)

Vv
PoI
(5.A)

     

 

rozvrh platn od 1. 1. 2020

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  5.B  (Mgr. Tetivov Ilona)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

jl
TI
(5.B)

M
TI
(5.B)

Vl
TI
(5.B)

jl
TI
(5.B)

Hv
TI
(5.B)

     

 

t

 

 

jl
TI
(5.B)

Aj (5BAK)
KK
(5.B)

M
TI
(5.B)

P
TI
(5.B)

jl
TI
(5.B)

     

 
S
t

 

 

M
TI
(5.B)

Tv
TI
(NTv)

Aj (5BAK)
KK
(5.B)

Vl
TI
(5.B)

jl
TI
(5.B)

 

Nb (Nb)
PH
(1.B)

 

 

t

 

 

jl
TI
(5.B)

M
TI
(5.B)

P
TI
(5.B)

T
TI
(5.B)

Vv
TI
(5.B)

 

S: Inf
DV
(Po2)

S: Inf
DV
(Po2)

 
P

 

 

jl
TI
(5.B)

M
TI
(5.B)

Aj (5BAK)
KK
(5.B)

Tv
TI
(NTv)

jl
TI
(5.B)

     

 

rozvrh platn od 1. 1. 2020

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  6.A  (Mgr. Blov Jana)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

Aj (6AAK)
KK
(6.B)

M
BJ
(6.A)

j
SR
(6.A)

De
PV
(6.A)

Vv
SR
(6.A)

Vv
SR
(6.A)

   

Aj (6AAP)
PMo
(JU N)

 

t

 

 

M
BJ
(6.A)

j
SR
(6.A)

Ze
VE
(P)

z
BJ
(6.A)

Aj (6AAK)
KK
(6.A)

 

S: Pc (3dl)
DV
(UP)

S: Pc (1dl)
DV
(UP)

Aj (6AAP)
PMo
(MU2N)

S: Pc (4poz)
BJ
(mim)

S: Pc (2poz)
BJ
(mim)

 
S
t

 

 

De
PV
(6.A)

M
BJ
(6.A)

j
SR
(6.A)

Hv
PM
(Hv)

Fy
BJi
(F-CH)

Vo
VE
(P)

   

 

t

 

 

Pp
PMa
(P)

j
SR
(6.A)

Aj (6AAK)
KK
(MU2N)

M
BJ
(6.A)

Inf (6AIP)
PMa
(Po2)

Tv (Dv)
LJ
(Hala)

   

Aj (6AAP)
PMo
(6.A)

Inf (6AID)
DD
(Po1)

Tv (Chl)
HVl
(NTv)

 
P

 

 

Ze
VE
(P)

j
SR
(6.A)

M
BJ
(6.A)

Pp
PMa
(P)

Tv (Dv)
LJ
(NTv)

     

Tv (Chl)
HVl
(Hala)

 

rozvrh platn od 1. 1. 2020

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  6.B  (Mgr. Svdkov Romana)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

Aj (6BAJ)
JI
(MU2N)

De
PV
(6.B)

M
DD
(6.B)

j
SR
(6.B)

Hv
PM
(Hv)

     

Aj (6BAK)
KK
(6.B)

 

t

 

 

j
SR
(6.B)

Pp
PMa
(P)

M
DD
(6.B)

Ze
HVl
(6.B)

Aj (6BAJ)
JI
(JU N)

 

S: Inf (6BIP) PMa (Po2)

S: Inf (6BIP) PMa (Po2)

S: Inf (6BID) DD (Po1)

S: Inf (6BID) DD (Po1)

Aj (6BAK)
KK
(6.A)

L: Pc (1dl) DV (UP)

L: Pc (3dl) DV (UP)

L: Pc (2poz) PMa (mim)

L: Pc (4poz) PMa (mim)

 
S
t

 

 

Fy
BJi
(F-CH)

j
SR
(6.B)

M
DD
(6.B)

Vv
SR
(6.B)

Vv
SR
(6.B)

De
PV
(6.B)

   

 

t

 

 

j
SR
(6.B)

Vo
HVl
(6.B)

Aj (6BAJ)
JI
(JU N)

M
DD
(6.B)

Ze
HVl
(6.B)

Tv (Dv)
LJ
(Hala)

   

Aj (6BAK)
KK
(MU2N)

Tv (Chl)
HVl
(NTv)

 
P

 

 

M
DD
(6.B)

Pp
PMa
(P)

j
SR
(6.B)

z
BJi
(F-CH)

Tv (Dv)
LJ
(NTv)

     

Tv (Chl)
HVl
(Hala)

 

rozvrh platn od 1. 1. 2020

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  7.A  (Mgr. Jnov Zdeka)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

M
BJ
(6.A)

Aj (7AAJ)
JI
(MU2N)

j
JZ
(7.A)

Ze
HVl
(MU2N)

Tv (CHl1)
HVl
(Hala)

Hv
HVl
(Hv)

   

Tv (Dv)
LJ
(NTv)

 

t

 

 

j
JZ
(7.A)

Aj (7AAJ)
JI
(JU N)

M
BJ
(6.A)

Pp
BJi
(P)

Fy
HJ
(F-CH)

Tv (CHL2)
HVl
(NTv)

Tv (CHl1)
HVl
(NTv)

 

Tv (Dv)
LJ
(Hala)

 
S
t

 

 

j
JZ
(7.A)

Nj2 (2n7p)
PV
(JU N)

z
BJi
(F-CH)

De
PV
(7.A)

M
BJ
(6.A)

Tv (CHL2)
HVl
(Hala)

   

 

t

 

 

j
JZ
(7.A)

M
BJ
(8.A)

Pp
BJi
(F-CH)

De
PV

Aj (7AAJ)
JI
(MU2N)

 

S: Vv
JZ
(7.A)

S: Vv
JZ
(7.A)

L: Pc (1dl)
BJi
(UP)

L: Pc (2poz)
PMa
(mim)

L: Pc (4poz)
PMa
(mim)

L: Pc (3dl)
BJi
(UP)

 
P

 

 

j
JZ
(7.A)

Ze
HVl
(MU2N)

Fy
HJ
(MU1N)

M
BJ
(6.A)

Nj2 (2n7p)
PV
(JU N)

Vo
PV
(6.A)

   

 

rozvrh platn od 1. 1. 2020

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  7.B  (Bc. Kutajov Kateina)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

j
SR
(7.B)

Aj (7BAK)
KK
(7.B)

Pp
VE
(P)

M
BJ
(7.B)

Tv (CHl)
HVl
(Hala)

Ze
VE
(P)

   

Tv (Dv)
LJ
(NTv)

 

t

 

 

z
PMa
(7.B)

De
PV
(7.B)

Aj (7BAK)
KK
(7.B)

j
SR
(7.B)

M
BJ
(7.B)

Tv (Dv)
LJ
(Hala)

Tv (CHl)
HVl
(NTv)

 

 
S
t

 

 

j
SR
(7.B)

Nj2 (2n7K)
KK
(7.B)

M
BJ
(7.B)

Fy
HJ
(F-CH)

Hv
PM
(Hv)

 

S: Vv
SR
(7.B)

S: Vv
SR
(7.B)

L: Pc (1dl)
DV
(UP)

L: Pc (2poz)
PMa
(mim)

L: Pc (4poz)
PMa
(mim)

L: Pc (3dl)
DV
(UP)

 

t

 

 

Ze
VE
(MU2N)

De
PV
(7.B)

M
BJ
(7.B)

j
SR
(7.B)

(n)
SR
(7.B)

Fy
HJ
(F-CH)

   

 
P

 

 

j
SR
(7.B)

M
BJ
(7.B)

Pp
VE
(P)

Aj (7BAK)
KK
(7.B)

Nj2 (2n7K)
KK
(7.B)

Vo
KK
(7.B)

   

 

rozvrh platn od 1. 1. 2020

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  7.C  (Mgr. Koensk Hana)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

M
DD
(7.C)

j
KH
(7.C)

Aj (7CAH)
HJ
(MU2N)

De
KH
(7.C)

Tv (Dv)
LJ
(NTv)

z
BJi
(7.C)

 

Vo
KH
(7.C)

 

t

 

 

Pp
VE
(P)

Aj (7CAH)
HJ
(MU2N)

j
KH
(7.C)

M
DD
(7.C)

Ze
VE
(P)

Tv (Dv)
LJ
(Hala)

   

Tv (Chl)
HVl
(NTv)

 
S
t

 

 

M
DD
(7.C)

Nj2 (2n7k)
KH
(MU2N)

j
KH
(7.C)

De
KH
(7.C)

Vv
PMa
(7.C)

Tv (Chl)
HVl
(Hala)

   

 

t

 

 

M
DD
(7.C)

Ze
VE
(MU2N)

j
KH
(7.C)

Aj (7CAH)
HJ
(MU2N)

Fy
HJ
(F-CH)

 

S: Pc (1dl)
BJi
(UP)

S: Pc (1dl)
BJi
(UP)

S: Pc (4poz)
PMa
(mim)

S: Pc (2poz)
PMa
(mim)

 
P

 

 

Fy
HJ
(F-CH)

Hv
PM
(Hv)

M
DD
(7.C)

j
KH
(7.C)

Nj2 (2n7k)
KH
(7.C)

Pp
VE
(P)

   

 

rozvrh platn od 1. 1. 2020

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  8.A  (Mgr. Vackov Eva)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

Fy
HJ
(F-CH)

j
JZ
(7.A)

M
BJ
(8.A)

Ze
VE
(P)

Aj (8AAJ)
JI
(MU2N)

 

S: Hv
PM
(Hv)

S: Hv
PM
(Hv)

L: Pc (1dl)
BJi
(UP)

L: Pc (3dl)
BJi
(UP)

Aj (8AAK)
KK
(8.A)

L: Pc (2poz)
PMa
(mim)

L: Pc (4poz)
PMa
(mim)

 

t

 

 

Aj (8AAJ)
JI
(JU N)

M
BJ
(8.A)

j
JZ
(7.A)

Vv
JZ
(7.A)

Vv
JZ
(7.A)

Ch
BJi
(F-CH)

 

Tv (Dv)
VE
(Hala)

Aj (8AAK)
KK
(8.B)

 
S
t

 

 

M
BJ
(8.A)

Fy
HJ
(F-CH)

j
JZ
(7.A)

Pp
VE
(P)

Nj2 (2n8k)
KH
(JU N)

 

Vo
VE
(P)

De
PV
(8.A)

Nj2 (2n8K)
KK
(MU2N)

 

t

 

 

M
BJ
(8.A)

j
JZ
(7.A)

De
PV
(8.A)

Aj (8AAJ)
JI
(8.A)

Tv (Dv)
VE
(NTv)

Ze
VE
(P)

 

Tv (Chl)
HVl
(Hala)

Aj (8AAK)
KK
(JU N)

 
P

 

 

M
BJ
(8.A)

Nj2 (2n8k)
KH
(8.A)

Ch
BJi
(F-CH)

j
JZ
(7.A)

Pp
VE
(P)

Tv (Chl)
HVl
(Hala)

   

Nj2 (2n8K)
KK
(8.B)

 

rozvrh platn od 1. 1. 2020

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  8.B  (Mgr. Doskoilov Dana)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

De
PV
(8.B)

Ch
BJi
(F-CH)

j
PM
(8.B)

M
DD
(8.B)

Aj (8BAP)
PMo
(JU N)

 

S: Pc (1dl)
BJi
(UP)

S: Pc (3dl)
BJi
(UP)

S: Pc (2poz)
PMa
(mim)

S: Pc (4poz)
PMa
(mim)

Aj (8BAK)
KK
(8.A)

L: Hv
PM
(Hv)

L: Hv
PM
(Hv)

 

t

 

 

Aj (8BAP)
PMo
(MU2N)

M
DD
(8.B)

j
PM
(8.B)

Fy
HJ
(F-CH)

Ch
BJi
(8.B)

 

Tv (Dv)
LJ
(Hala)

 

Aj (8BAK)
KK
(8.B)

 
S
t

 

 

Pp
PMa
(P)

Ze
HVl
(8.B)

j
PM
(8.B)

M
DD
(8.B)

Nj2 (2n8p)
PV
(8.B)

 

Vv
JZ
(7.A)

Vv
JZ
(7.A)

Nj2 (2n8K)
KK
(MU2N)

 

t

 

 

j
PM
(8.B)

M
DD
(8.B)

Pp
PMa
(P)

Aj (8BAP)
PMo
(8.B)

De
PV
(8.B)

Vo
PM
(8.B)

 

Tv (Chl)
HVl
(Hala)

Aj (8BAK)
KK
(JU N)

 
P

 

 

j
PM
(8.B)

Nj2 (2n8p)
PV
(JU N)

Ze
HVl
(8.B)

M
DD
(8.B)

Fy
HJ
(F-CH)

Tv (Dv)
LJ
(NTv)

   

Nj2 (2n8K)
KK
(8.B)

Tv (Chl)
HVl
(Hala)

 

rozvrh platn od 1. 1. 2020

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  9.A  (Mgr. Pavlkov Marie)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

Ze
HVl
(9.A)

M
DD
(P)

Aj (9AAK)
KK
(9.A)

j
PM
(9.A)

De
PV
(9.A)

Fy
HJ
(F-CH)

 

Tv (Chl)
HVl
(NTv)

Aj (9AAS)
SA
(9.B)

 

t

 

 

M
DD
(9.A)

j
PM
(9.A)

Ch
BJi
(F-CH)

Nj2 (2n9P)
PM
(9.B)

De
PV
(9.A)

Hv
PM
(Hv)

   

Nj2 (2n9K)
KK
(9.A)

 
S
t

 

 

j
PM
(9.A)

M
DD
(9.A)

z
PMa
(9.A)

Aj (9AAK)
KK
(JU N)

Fy
HJ
(MU1N)

Lisv (Lisv)
PM
(9.A)

 

Tv (Dv)
VE
(NTv)

Aj (9AAS)
SA
(9.A)

 

t

 

 

Pp
BJi
(9.A)

Nj2 (2n9P)
PM
(9.A)

M
DD
(9.A)

Ch
BJi
(F-CH)

j
PM
(9.A)

 

Tv (Chl)
HVl
(Hala)

Tv (Dv)
VE
(NTv)

Nj2 (2n9K)
KK
(MU1N)

 
P

 

 

Aj (9AAK)
KK
(9.A)

M
DD
(9.A)

j
PM
(9.A)

Vo
PV
(9.A)

S: Pc (1va)
PMa
(CvK)

S: Pc (3va)
PMa
(CvK)

   

S: Pc (2poz)
BJi
(mim)

S: Pc (4poz)
BJi
(mim)

Aj (9AAS)
SA
(MU2N)

L: Vv
SR
(9.A)

L: Vv
SR
(9.A)

 

rozvrh platn od 1. 1. 2020

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  9.B  (Mgr. Herna Jaromr)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

j
JZ
(7.A)

M
HJ
(9.B)

Aj (9BAP)
PMo
(JU N)

Ch
BJi
(9.B)

Fy
HJ
(F-CH)

De
PV
(9.B)

   

Aj (9BAS)
SA
(9.B)

 

t

 

 

M
HJ
(9.B)

j
JZ
(7.A)

z
PMa
(9.B)

Nj2 (2n9P)
PM
(9.B)

Hv
PM
(Hv)

De
PV
(9.B)

 

Tv (Chl)
HVl
(NTv)

Nj2 (2n9k)
KH
(MU2N)

 
S
t

 

 

M
HJ
(9.B)

j
JZ
(7.A)

Pp
VE
(P)

Aj (9BAP)
PMo
(MU2N)

Lisv
JZ
(7.A)

Ch
BJi
(F-CH)

 

Tv (Dv)
VE
(NTv)

Aj (9BAS)
SA
(9.A)

Tv (Chl)
HVl
(Hala)

 

t

 

 

Fy
HJ
(F-CH)

Nj2 (2n9P)
PM
(9.A)

M
HJ
(9.B)

Vo
VE
(P)

j
JZ
(7.A)

   

Tv (Dv)
VE
(NTv)

Nj2 (2n9k)
KH
(9.B)

 
P

 

 

Aj (9BAP)
PMo
(JU N)

M
HJ
(9.B)

j
JZ
(7.A)

Ze
HVl
(9.B)

S: Vv
JZ
(7.A)

S: Vv
JZ
(7.A)

   

L: Pc (1va)
PMa
(CvK)

L: Pc (3va)
PMa
(CvK)

Aj (9BAS)
SA
(MU2N)

L: Pc (2poz)
BJi
(mim)

L: Pc (4poz)
BJi
(mim)

 

rozvrh platn od 1. 1. 2020

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  I.  (Mgr. Prov Daniela)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

jl
PD

M
PD

Tv
PD
(STv)

jl
PD

Aj (3.r.)
PE

     

 

t

 

 

M
PD

jl
PD

Vv
PD

v
ZJ

(3.r.)
PD

     

Vv (2.r.)
PD

 
S
t

 

 

jl
PD

Pr
ML

Tv
PD
(STv)

M
PD

Aj (3.r.)
PE

     

 

t

 

 

M
PD

jl
PD

Hv
PD

jl
PD

Aj (3.r.)
PE

     

 
P

 

 

jl
PD

Tv
PD
(STv)

Pr
ML

T
PD

(3.r.)
PD

     

(2.r.)
PD

 

rozvrh platn od 1. 1. 2020

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  2.  (Mgr. Zednkov Jitka)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

Pv (7r.s)
PE

Ps (6r.s) ZJ

M
ML

(6r.s) PoI

Pv (6r.s) ZJ

Aj (4.r.)
PE

(6r.s)
ZJ

 

jl (4.r.)
ZJ

Ps (7r.s) ZJ

(7r.s) PoI

Pv (7r.s) ZJ

jl (4.r.) ZJ

(4.r.) PoI

(4.r.) ZJ

De (7r.s)
ZJ

jl (5.r.) ZJ

Vl (5.r.) PoI

(5.r.) ZJ

Aj (5.r.)
PE

Ps (5r.s) ZJ

(5r.s) PoI

Pv (5r.s) ZJ

(5r.s)
ZJ

     

 

t

 

 

M
ML

(6r.s) ZJ

Tv
ML
(STv)

Hv
PD

Pv (7r.s)
PE

Pv (6r.s)
ZJ

   

(7r.s) ZJ

jl (4.r.) ZJ

Pv (7r.s)
ZJ

jl (5.r.) ZJ

(5r.s) ZJ

Pv (5r.s)
ZJ

 

 
S
t

 

 

(6r.s) PoI

Ps (6r.s) ZJ

Vv (6r.s) ML

Pv (6r.s) ZJ

Aj (4.r.)
PE

 

(6r.s) PoI

 

Pp (7r.s) PoI

Ps (7r.s) ZJ

Vv (7r.s) ML

Pv (7r.s) ZJ

Ze (7r.s) PoI

(4.r.) PoI

jl (4.r.) ZJ

(4.r.) ML

Vv (4.r.) ZJ

(5.r.) PoI

(5.r.) PoI

jl (5.r.) ZJ

(5.r.) ML

(5.r.) ZJ

Aj (5.r.)
PE

(5r.s) PoI

(5r.s) PoI

Ps (5r.s) ZJ

Vv (5r.s) ML

Pv (5r.s) ZJ

 
         

 

t

 

 

M
ML

(6r.s) ZJ

Tv
ZJ
(STv)

Vv
ZJ

Aj (4.r.)
PE

 

Inf (6r.s) ZJ

 

(7r.s) ZJ

Inf (7r.s) ZJ

jl (4.r.) ZJ

Inf (5.r.) ZJ

jl (5.r.) ZJ

Aj (5.r.)
PE

Inf (5r.s) ZJ

(5r.s) ZJ

 
   

 
P

 

 

(6r.s) ZJ

Pv (6r.s) ML

(6r.s) PoI

Tv
ZJ
(STv)

(6r.s) ZJ

Ov (7r.s)
PD

   

(7r.s) ZJ

Pv (7r.s) ML

Fy (7r.s) PoI

(7r.s) ZJ

jl (4.r.) ZJ

(4.r.) ML

Vl (4.r.) PoI

jl (4.r.) ZJ

jl (5.r.) ZJ

(5.r.) ML

Vl (5.r.) PoI

jl (5.r.) ZJ

(5r.s) ZJ

Pv (5r.s) ML

(5r.s) PoI

 
       

 

rozvrh platn od 1. 1. 2020

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  3.  (Mgr. Petr Eva)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

Ch (8.r.)
PE

M
PE

jl
ZJ

Ze
PE

Pc
ML

Vv
ZJ

 

Tv
PE
(STv)

(7.r.)
ZJ

Vv (8.r.)
ZJ

 

t

 

 

M
PE

Aj
ML

jl
ZJ

Pp
PE

Pc
PE

Pc (8.r.)
ZJ

   

 
S
t

 

 

jl
ZJ

M
PE

Fy
PE

Tv
PE
(STv)

Hv
PD

 

Vv (6.r.)
PE

 

Ze (7.r.)
PE

Ze (8.r.)
PE

 

t

 

 

M
PE

De
PE

Pp
PE

Aj
ML

jl
ZJ

Fy (7.r.)
PE

Inf (6.r.)
ZJ

 

Fy (8.r.)
PE

 
P

 

 

M
PE

jl
ZJ

De (6.r.)
PE

Aj
ML

Pc
PE

Vo
PD

   

De (7.r.)
PE

Ch (8.r.)
PE

Zpracovno v systmu Bakali