rozvrh platn od 1. 2. 2021

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  1.A  (Mgr. Markov Dana)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

jl
MD

M
MD

jl
MD

Hv
MD

       

 

t

 

 

jl
MD

Tv
MD
(NTv)

M
MD

jl
MD

       

 
S
t

 

 

jl
MD

M
MD

Pr
MD

jl
MD

       

 

t

 

 

jl
MD

M
MD

Tv
MD
(NTv)

jl
MD

       

 
P

 

 

jl
MD

Pr
MD

Vv
MD

T
MD

       

 

rozvrh platn od 1. 2. 2021

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  1.B  (Mgr. Vorkov Jaroslava)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

jl
VJ

M
VJ

Tv
VJ
(STv)

jl
VJ

       

 

t

 

 

jl
VJ

M
VJ

jl
VJ

Pr
VJ

       

 
S
t

 

 

jl
VJ

M
VJ

Tv
VJ
(NTv)

jl
VJ

       

 

t

 

 

jl
VJ

M
VJ

jl
VJ

Hv
VJ

       

 
P

 

 

jl
VJ

Pr
VJ

Vv
VJ

T
VJ

       

 

rozvrh platn od 1. 2. 2021

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  2.A  (Mgr. Koutnkov Eva)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

Hv
KE

jl
KE

M
KE

Pr
KE

jl
KE

     

 

t

 

 

Tv
KE
(STv)

jl
KE

M
KE

jl
KE

       

 
S
t

 

 

jl
KE

M
KE

jl
KE

Vv
KE

Vv
KE

     

 

t

 

 

Tv
KE
(STv)

jl
KE

M
KE

jl
KE

       

 
P

 

 

jl
KE

M
KE

T
KE

Pr
KE

       

 

rozvrh platn od 1. 2. 2021

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  2.B  (Mgr. Bartoov Iva)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

Hv
BI

jl
BI

M
BI

jl
BI

       

 

t

 

 

Tv
BI
(NTv)

jl
BI

M
BI

Pr
BI

jl
BI

     

 
S
t

 

 

Tv
BI
(STv)

jl
BI

M
BI

jl
BI

       

 

t

 

 

jl
BI

M
BI

jl
BI

Vv
BI

Vv
BI

     

 
P

 

 

jl
BI

M
BI

T
BI

Pr
BI

       

 

rozvrh platn od 1. 2. 2021

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  3.A  (Mgr. Rychtakov Zuzana)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

jl
RZ

Aj (3AAP)
PMo

M
RZ

jl
RZ

       

Aj (3AAK)
KK

 

t

 

 

jl
RZ

M
RZ

Aj (3AAP)
PMo

jl
RZ

       

Aj (3AAK)
KK

 
S
t

 

 

jl
RZ

M
RZ

Pr
RZ

         

 

t

 

 

Aj (3AAP)
PMo

jl
RZ

M
RZ

jl
RZ

       

Aj (3AAK)
KK

 
P

 

 

jl
RZ

M
RZ

Pr
RZ

         

 

rozvrh platn od 1. 2. 2021

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  3.B  (Mgr. Svainov Kvtoslava)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

jl
SK

Aj (3BAp)
PVd

M
SK

jl
SK

       

Aj (3BAP)
PMo

 

t

 

 

jl
SK

M
SK

Aj (3BAp)
PVd

jl
SK

       

Aj (3BAP)
PMo

 
S
t

 

 

jl
SK

M
SK

Pr
SK

jl
SK

       

 

t

 

 

Aj (3BAp)
PVd
(JU S)

jl
SK

M
SK

jl
SK

       

Aj (3BAP)
PMo

 
P

 

 

jl
SK

M
SK

Pr
SK

         

 

rozvrh platn od 1. 2. 2021

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  4.A  (Mgr. Tetivov Ilona)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

jl
TI

M
TI

 

Aj (4AAP)
PMo

jl
TI

     

 

t

 

 

jl
TI

M
TI

Vl
TI

         

 
S
t

 

 

Aj (4AAP)
PMo

jl
TI

M
TI

jl
TI

       

 

t

 

 

jl
TI

M
TI

P
TI

         

 
P

 

 

jl
TI

Aj (4AAP)
PMo

M
TI

jl
TI

       

 

rozvrh platn od 1. 2. 2021

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  4.B  (Mgr. Podhradsk Iva)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

M
PoI

jl
JZ

Aj (4BAP)
PVd

Vl
PoI

       

 

t

 

 

M
PoI

jl
JZ

 

Aj (4BAP)
PVd

       

 
S
t

 

 

jl
JZ

M
PoI

Aj (4BAP)
PVd

jl
JZ

       

 

t

 

 

jl
JZ

jl
JZ

M
PoI

Vl
PoI

       

 
P

 

 

M
PoI

jl
JZ

P
PoI

jl
JZ

       

 

rozvrh platn od 1. 2. 2021

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  5.A  (Mgr. Dvokov Gertruda)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

jl
DG

M
DG

Vl
DG

         

 

t

 

 

jl
DG

M
DG

 

Aj (5AAP)
PMo

jl
DG

     

 
S
t

 

 

jl
DG

Aj (5AAP)
PMo

M
DG

 

jl
DG

     

 

t

 

 

M
DG

jl
DG

P
DG

 

jl
DG

     

 
P

 

 

M
DG

jl
DG

Aj (5AAP)
PMo

         

 

rozvrh platn od 1. 2. 2021

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  5.B  (Mgr. Langov Jitka)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

jl
LJ

M
LJ

Vl
PMa

jl
LJ

       

 

t

 

 

jl
LJ

M
LJ

Aj (5BAS)
SA

         

 
S
t

 

 

jl
LJ

Aj (5BAS)
SA

M
LJ

 

jl
LJ

     

 

t

 

 

M
LJ

Aj (5BAS)
SA

jl
LJ

 

jl
LJ

     

 
P

 

 

jl
LJ

M
LJ

P
PMa

         

 

rozvrh platn od 1. 2. 2021

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  6.A  (Mgr. Houser Vladimr)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

Aj (6AAK)
KK

Ze
HVl

j
HVl

M
DD

Pp
VE

     

Aj (6AAS)
SA

 

t

 

 

j
HVl

M
DD

Pp
VE

De
PV

       

 
S
t

 

 

j
HVl

De
PV

M
DD

Ze
HVl

Aj (6AAK)
KK

     

Aj (6AAS)
SA

 

t

 

 

j
HVl

Vo
HVl

Aj (6AAK)
KK

M
DD

Fy
HJi

     

Aj (6AAS)
SA

 
P

 

 

M
DD

j
HVl

 

z
PMa

       

 

rozvrh platn od 1. 2. 2021

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  6.B  (Ing. Prochzkov Monika)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

Aj (6BAP)
PMo

z
PMa

M
HP

j
PS

De
PV

     

Aj (6BAS)
SA

 

t

 

 

j
PS

M
HP

Fy
HJi

 

Vo
PMo

     

 
S
t

 

 

M
HP

Pp
HJi

j
PS

Ze
VE

Aj (6BAP)
PMo

     

Aj (6BAS)
SA

 

t

 

 

M
HP

j
PS

Aj (6BAP)
PMo

De
PV

Ze
VE

     

Aj (6BAS)
SA

 
P

 

 

j
PS

M
HP

 

Pp
HJi

       

 

rozvrh platn od 1. 2. 2021

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  7.A  (Mgr. Blov Jana)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

M
BJ

De
PV

Aj (7AAJ)
JI

j
SR

 

Nj2 (2nKH)
PS

   

Aj (7AAP)
PMo

Nj2 (2nPM)
PM

 

t

 

 

j
SR

Aj (7AAJ)
JI

Pp
PMa

M
BJ

z
BJ

Ze
VE

   

Aj (7AAP)
PMo
(MU2N)

 
S
t

 

 

M
BJ

Ze
VE

Fy
HP

j
SR

Pp
PMa

     

 

t

 

 

De
PV

j
SR

Vo
PS

M
BJ

Aj (7AAJ)
JI

     

Aj (7AAP)
PMo

 
P

 

 

Fy
HP

Nj2 (2nKH)
PS

M
BJ

j
SR

       

Nj2 (2nPM)
PM

 

rozvrh platn od 1. 2. 2021

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  7.B  (Mgr. Svdkov Romana)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

M
DD

j
SR

Aj (7BAK)
KK

De
PV

 

Nj2 (2nKH)
PS

   

Aj (7BAJ)
JI

Nj2 (2nKK)
KK

 

t

 

 

Ze
VE

Aj (7BAK)
KK

M
DD

j
SR

Pp
PMa

Vo
PV

   

Aj (7BAJ)
JI

 
S
t

 

 

M
DD

 

j
SR

z
HJi

De
PV

     

 

t

 

 

Ze
VE

M
DD

j
SR

Fy
HP

Aj (7BAK)
KK

     

Aj (7BAJ)
JI

 
P

 

 

Pp
PMa

Nj2 (2nKH)
PS

j
SR

Fy
HP

M
DD

     

Nj2 (2nKK)
KK

 

rozvrh platn od 1. 2. 2021

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  8.A  (Ing. Prakov Markta)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

Ch
HJi

M
BJ

j
JZ

Aj (8AAJ)
JI

Pp
PMa

Fy
HP

 

De
PV

 

t

 

 

j
JZ

M
BJ

Aj (8AAJ)
JI

Ze
HVl

Ch
HJi

     

 
S
t

 

 

Nj2 (2n8p)
PV

j
JZ

M
BJ

Fy
HP

Ze
HVl

     

 

t

 

 

M
BJ

Aj (8AAJ)
JI

j
JZ

Pp
PMa

Vo
PMa

     

 
P

 

 

j
JZ

Nj2 (2n8p)
PV

De
PV

M
BJ

       

 

rozvrh platn od 1. 2. 2021

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  8.B  (Bc. Kutajov Kateina)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

j
SR

Ch
HJi

Ze
VE

M
BJ

Fy
HP

     

 

t

 

 

M
BJ

Pp
VE

j
SR

Fy
HP

Aj (8BAK)
KK

     

 
S
t

 

 

Aj (8BAK)
KK

j
SR

Nj2 (2n8K)
KK

M
BJ

Ch
HJi

De
PV

   

 

t

 

 

j
SR

Aj (8BAK)
KK

M
BJ

Pp
VE

De
PV

Vo
KK

   

 
P

 

 

j
SR

M
BJ

Nj2 (2n8K)
KK

Ze
VE

       

 

rozvrh platn od 1. 2. 2021

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  8.C  (Mgr. Koensk Hana)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

j
PS

Pp
VE

Nj2 (2n8k)
PS

Ze
VE

M
DD

     

 

t

 

 

M
DD

j
PS

De
PS

Ch
HJi

Vo
PS

     

 
S
t

 

 

j
PS

Fy
HP

Aj (8CAP)
PMo

M
DD

Nj2 (2n8k)
PS

Pp
VE

   

 

t

 

 

j
PS

Aj (8CAP)
PMo

M
DD

Ch
HJi

Fy
HP

     

 
P

 

 

Aj (8CAP)
PMo

Ze
VE

j
PS

M
DD

De
PS

     

 

rozvrh platn od 1. 2. 2021

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  9.A  (Mgr. Vackov Eva)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

De
PV

j
PM

M
BJ

Fy
HP

Aj (9AAJ)
JI

Vo
VE

   

Aj (9AAK)
KK

 

t

 

 

Aj (9AAJ)
JI

j
PM

M
BJ

Pp
VE

De
PV

z
HJi

   

Aj (9AAK)
KK

 
S
t

 

 

Ch
HJi

M
BJ

j
PM

Nj2 (2n9K)
KK

       

Nj2 (2n9k)
PS

 

t

 

 

j
PM

M
BJ

Ze
VE

Aj (9AAJ)
JI

Lisv
PM

Fy
HP

   

Aj (9AAK)
KK

 
P

 

 

M
BJ

Ch
HJi

j
PM

Nj2 (2n9K)
KK

       

Nj2 (2n9k)
PS

 

rozvrh platn od 1. 2. 2021

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  9.B  (Mgr. Doskoilov Dana)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

j
PM

M
DD

Ch
HJi

z
HJi

Aj (9BAP)
PMo

Vo
PV

   

Aj (9BAK)
KK

 

t

 

 

Aj (9BAP)
PMo

De
PV

j
PM

M
DD

       

Aj (9BAK)
KK

 
S
t

 

 

j
PM

M
DD

Pp
PMa

Nj2 (2n9K)
KK

Fy
HP

Ch
HJi

   

Nj2 (2n9p)
PV

 

t

 

 

M
DD

j
PM

De
PV

Aj (9BAP)
PMo

Ze
HVl

Lisv
PM

   

Aj (9BAK)
KK

 
P

 

 

j
PM

M
DD

Fy
HP

Nj2 (2n9K)
KK

       

Nj2 (2n9p)
PV

 

rozvrh platn od 1. 2. 2021

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  I.  (Mgr. Prov Daniela)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

jl
PD

M
PD

Hv
PD

Tv
PD
(STv)

Aj (3.r.)
ML

     

Aj (4.r.)
ML

 

t

 

 

M
PD

v
PE

jl
PD

Pr (1.r.) ML

(2.r.)
PD

     

Pr (2.r.) ML

Pr (3.r.) ML

(3.r.)
PD

Vl (4.r.) ML

 

(4.r.)
PD

 

 
S
t

 

 

jl
PD

M
PD

Pr (1.r.) ML

Tv
PD
(STv)

Aj (3.r.)
ML

     

Pr (2.r.) ML

Pr (3.r.) ML

Aj (4.r.)
ML

(4.r.) ML

 

t

 

 

M
PD

jl
PD

Tv
PD
(STv)

jl
PD

T
PD

     

 
P

 

 

jl
PD

Vv
PD

Vv (2.r.)
PD

jl
PD

Aj (3.r.)
ML

     

(3.r.)
PD

Aj (4.r.)
ML

Vv (4.r.)
PD

 

rozvrh platn od 1. 2. 2021

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  2.  (Mgr. Zednkov Jitka)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

M
ML

Ze (7r.s) PoI

(7r.s) ZJ

Pv (7r.s) JZ

(7r.s) ZJ

De (6.r.)
PE

   

Ze (8r.s) PoI

(8r.s) ZJ

Pv (8r.s) JZ

(8r.s) ZJ

Vl (5.r.) PoI

jl (5.r.) ZJ

(5.r.) JZ

Aj (5.r.) ML

Ze (6.r.) PoI

jl (6.r.) ZJ

Pc (6.r.) JZ

Aj (6.r.) ML

 

t

 

 

(7r.s) ZJ

Hv
PD

Pv (7r.s) ML

Vv
ZJ

Tv (7r.s) ZJ (STv)

Ov (7r.s)
ZJ

   

(8r.s) ZJ

Pv (8r.s) ML

Tv (8r.s) ZJ (STv)

jl (5.r.) ZJ

(5.r.) ML

Tv (5.r.) ZJ (STv)

Ov (8r.s)
ZJ

jl (6.r.) ZJ

(6.r.) ML

De (6.r.) PE

     

Vo (6.r.)
ZJ

     

 
S
t

 

 

(7r.s) ZJ

M
ML

Pp (7r.s) PoI

Pv (7r.s) PoI

De (7r.s) ZJ

 

Fy (6.r.)
PE

 

(8r.s) ZJ

Pp (8r.s) PoI

Pv (8r.s) PoI

De (8r.s) ZJ

jl (5.r.) ZJ

(5.r.) PoI

Vl (5.r.) PoI

Aj (5.r.) ML

jl (6.r.) ZJ

Pp (6.r.) PoI

Pc (6.r.) PoI

Aj (6.r.) ML

 

t

 

 

M
ML

Fy (7r.s) PoI

(7r.s) ZJ

Tv
ZJ

Ps (7r.s) ZJ

 

Inf
ZJ

 

Fy (8r.s) PoI

(8r.s) ZJ

Ps (8r.s) ZJ

(5.r.) PoI

jl (5.r.) ZJ

jl (5.r.) ZJ

Pp (6.r.) PoI

jl (6.r.) ZJ

Vv (6.r.) ZJ

 
P

 

 

Vv (7r.s) ML

Ps (7r.s) ZJ

Tv
ZJ

Pv (7r.s) ZJ

Pv (7r.s) PD

Pv (7r.s)
ZJ

   

Vv (8r.s) ML

Ps (8r.s) ZJ

Pv (8r.s) ZJ

Pv (8r.s) PD

(5.r.) ML

jl (5.r.) ZJ

(5.r.) ZJ

Aj (5.r.) ML

Pv (8r.s)
ZJ

(6.r.) ML

jl (6.r.) ZJ

Pc (6.r.) ZJ

Aj (6.r.) ML

 

rozvrh platn od 1. 2. 2021

Zkladn kola Kamenice nad Lipou, okres Pelhimov  3.  (Mgr. Petr Eva)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

 

M
PE

jl
ZJ

Pp
PE

Aj
ML

Pc
PE

Ze (7.r.)
PE

 

Pc (9.r.)
PE

Ze (8.r.)
PE

Pc (8.r.)
PE

 

t

 

 

M
PE

jl
ZJ

Vv
PE

Tv
PE

De (9.r.)
PE

Pp (7.r.)
PE

   

De (7.r.)
PE

Pp (8.r.)
PE

Ch (8.r.)
PE

 
S
t

 

 

M
PE

De (9.r.)
PE

jl
ZJ

Aj
ML

Pc
PE

 

Pc (9.r.)
PE

Ch (9.r.)
PE

De (7.r.)
PE

Fy (7.r.)
PE

Ch (8.r.)
PE

De (8.r.)
PE

Fy (8.r.)
PE

 

t

 

 

M
PE

jl
ZJ

Aj
ML

Ze
PE

Tv
PE

Hv
PD

 

(9.r.)
ZJ

(7.r.)
ZJ

Vv (8.r.)
ZJ

 
P

 

 

jl
ZJ

M
PE

Pc
JZ

Fy
PE

Vo
PD

Pc (9.r.)
ZJ

   

Zpracovno v systmu Bakali