Základní škola Kamenice nad Lipou » Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Výchovní poradci:

I. stupeň: Mgr. Gerta Dvořáková

Konzultační hodiny: pondělí 13:30 – 14:30, pátek 9:00 – 9:45

Telefonní kontakt: 565 43 22 29

II. stupeň:Mgr. Iva Jeníčková

Konzultační hodiny:  pondělí 14:15 – 15:00 nebo po telefonické domluvě

Telefonní kontakt: 725 380 456

Speciální třídy: Mgr. Eva Petrů

Konzultační hodiny:  po telefonické domluvě

Telefonní kontakt: 565 43 22 29

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY – 2021

DŮLEŽITÉ INFORMACE pro rodiče vycházejících žáků

- přihláška s růžovým podtiskem

- podávají se maximálně 2 přihlášky v prvním kole

- na obě přihlášky se píší školy ve stejném pořadí

- na první místo se píše škola, kde uchazeči budou konat jednotné zkoušky poprvé

- zapsané pořadí škol neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje

- na přihlášce musí být lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud to škola požaduje

- v příloze je možno odeslat diplomy, výsledky v soutěžích, absolventská vysvědčení apod., která by mohla přispět k přijetí na zvolený obor

- pokud jde o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, přikládá se doporučení poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení

- pozvánku ke zkouškám zašle ředitel SŠ nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky

Přihlášky musí být odeslány na SŠ do 1. března 2021

Přihlášky odesílají uchazeči sami (rodiče uchazečů).

Maturitní obory

- v letošním roce se koná povinně jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky na maturitních oborech

- jednotná zkouška se může konat na obou školách, započítává se lepší výsledek

Učební obory bez maturity

- vedení SŠ stanoví školní přijímací zkoušky

- uchazeč  v přihlášce uvede, ve kterém termínu bude zkoušku konat

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

- ředitel SŠ zveřejní výsledky přijímacího řízení ve škole a na webových stránkách školy

- pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které mu bylo přiděleno

Zápisové lístky

- zápisový lístek vám bude vydán na ZŠ

- zápisový lístek odešlou rodiče do 10 dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení na SŠ, kam žák nastoupí

- zápisový lístek odeslaný na školu se již nedá vyzvednout zpět

 

Informace výchovného poradce II. stupně

- sledujte dny otevřených dveří na SŠ

- pokud potřebujete informace o škole, zavolejte tam, rádi vám je poskytnou

- vzhledem k opatřením souvisejícím s COVIDEM 19 – nebudeme organizovat společné návštěvy na burzy škol

- vyvěšuji pro vás přehled přehlídek SŠ, místo a  data konání

- důležité kontakty: naleznete v příloze

LISTOPAD

- odeslání přihlášek na školy s talentovou zkouškou do 30. 11. 2020

- na schůzce rodičů dostanou rodiče kopii přihlášky

- zkontrolujte údaje na kopii přihlášky, pokud  bude potřeba, škrtněte špatný údaj a napište správný

- napište název a přesnou adresu SŠ a název oboru

- opravenou kopii přihlášky pošlete zpět do školy do konce ledna

LEDEN

- talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

 

ÚNOR

-  informační zkouška k přijímacímu řízení pro rodiče na ZŠ                                                                                                - předání zápisových lístků

- ve škole vám vytiskneme přihlášku a pošleme vám ji

- zkontrolujte správnost údajů

- s přihláškou si žák dojde pro lékařské potvrzení

- doplňte termíny zkoušek, podpisy a data

- přiložte osvědčení o schopnostech a dovednostech (pokud žák nějaké má), doporučení z poradenského zařízení

- přihlášku odešlete doporučeně nejpozději 28. Února

8. A – 15. 2. 2021 – dopoledne na úřadu práce

8. B – 16. 2. 2021 – dopoledne na  úřadu práce

8. C – 18. 2. 2021

                              

DUBEN

- přijímací řízení

- jednotná přijímací zkouška

 

- do 10 dnů od vyhlášení výsledků odeslat vyplněný zápisový lístek na vybranou školu

 

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Pelhřimov

nabízí žákům základních škol:

 • informace o jednotlivých typech škol v ČR a přehled studijních a učebních oborů prostřednictvím tištěných materiálů i rozsáhlé počítačové
 • databáze středních škol
 • informace o nárocích a požadavcích na jednotlivé profese - máme k dispozici charakteristiky jednotlivých povolání, letáky vztahující se
 • k nejrůznějším profesím, videoklipy přibližující celou řadu povolání,
 • informační celodopolední programy pro žáky předposledních ročníků základních škol,
 • individuální poradenství při volbě povolání,
 • informace o možnostech uplatnění absolventů jednotlivých studijních nebo učebních oborů na trhu práce.

 

Kde nás najdete?

 Úřad práce ČR, krajská pobočka v Jihlavě, kontaktní pracoviště Pelhřimov

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání ( IPS ) - 4. patro.

Pražská 2461, 393 01 Pelhřimov, telefon: 950 145 322

 

Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 - 17.00

Úterý 8.00 - 11.00

Středa 8.00 - 17.00

Čtvrtek 8.00 - 11.00

Pátek neúřední den

Protože středisko zabezpečuje řadu externích činností, je vhodnější případnou návštěvu sjednat telefonicky.

 

 Tyto informace budou v případě změny v průběhu roku aktualizovány.

BURZY ŠKOL – 2020 - 2021

Hlavní město Praha

 • Praha 4
 • Praha 9
  • Gaudeamus Praha 2021, Výstaviště PVA EXPO PRAHA Letňany, 19.–21. 1. 2021 Sledujte www.gaudeamus.cz.

Jihočeský kraj

 • České Budějovice
  • Výstava se v letošním roce neuskuteční.
 • Český Krumlov
  • Všesportovní hala, Chvalšinská 111, 20. 10. 2020
 • Jindřichův Hradec
  • Vysoká škola ekonomická, Jarošovská 1117, 1. 10. 2020
 • Písek
  • Kulturní dům Písek, 23. 11. 2020
 • Prachatice
  • Národní dům, Velké náměstí, 18. 11. 2020
 • Vimperk
  • Městské kulturní středisko (Kino Šumava), Johnova 226, 6. 10. 2020
 • Strakonice
  • Dům kultury, Mírová 831, 3. 11. 2020
 • Tábor
  • Hotel Palcát s. r. o., 14. 10. 2020 8.00-17.00 hod.

Jihomoravský kraj

 • Boskovice
  • Výstava se v letošním roce neuskuteční.
 • Brno
  • Výstava se v letošním roce neuskuteční.
 • Břeclav
  • bývalý Dům školství, 17. listopadu 1a, 21.-22. 10. 2020
 • Hodonín
  • Kulturní dům, Horní Valy 3747/6, 7.-8. 10. 2020
 • Slavkov u Brna
  • Výstava se v letošním roce neuskuteční.
 • Znojmo
  • Výstava se v letošním roce neuskuteční

Karlovarský kraj

 • Cheb
  • Výstava se v letošním roce neuskuteční.
 • Ostrov
  • Výstava se v letošním roce neuskuteční.
 • Sokolov
  • Výstava se v letošním roce neuskuteční.

Královéhradecký kraj

 • Hradec Králové
  • Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2020, Kongresové centrum ALDIS, a.s., Eliščino nábř. 375/1, 13. 11. 2020 9.00-18.00 hod. a 14. 11. 2020 8.00-12.00 hod.
   14. 11. – 9.30-15.00 soutěž Talenty pro firmy „T-profi“ – krajské kolo
   14. 11. – 15.00
   -17.00 slavnostní předání ocenění Škola firmě, Firma škole 2020
 • Jičín
  • Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2020, Masarykovo divadlo, Husova 206, 16. 10. 2020 9.00-18.00 hod. a 17. 10. 2020 8.00-12.00 hod.
 • Náchod
  • Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2020, Sokolovna Náchod, Tyršova 207, 2. 10. 2020 9.00-18.00 hod. a 3. 10. 2020 8.00-12.00 hod.
 • Rychnov nad Kněžnou
  • Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2020, Společenské centrum, Panská 1492, 23. 10. 2020 9.00-18.00 hod. a 24. 10. 2020 8.00-12.00 hod.
 • Trutnov
  • Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2020, Společenské centrum UFFO, náměstí Republiky 999, 9. 10. 2020 9.00-18.00 hod. a 10. 10. 2020 8.00-12.00 hod.

Liberecký kraj

 • Česká Lípa
  • Českolipská burza škol 2020, Kulturní dům Crystal, Boženy Němcové 2942, 10. 11. 2020
 • Liberec
  • EDUCA MY JOB LIBEREC 2020, Home Credit arena Liberec, 15.–17. 10. 2020

 

 • Semily
  • Burza středních škol, Kulturní centrum GOLF Semily, Vejvarovo nábřeží 199, 4. 11. 2020

Moravskoslezský kraj

Vzhledem k nestabilní a průběžně se měnící situaci ohledně opatření KHS k dopadům koronavirové krize budou termíny veletrhů a výstav k volbě povolání v roce 2020 v Moravskoslezském kraji aktuálně zveřejněny na stránkách Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Ostravě

 

Olomoucký kraj

 • Jeseník
  • 12. přehlídka středních škol Scholaris Jeseník, Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, U Jatek 8, 5. 11. 2020
 • Olomouc
  • 25. přehlídka středních škol Scholaris Olomouc, Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79, 25. 11. 2020 9.00–18.00 hod. a 26. 11. 2020 8.00–16.00 hod.
 • Prostějov
  • 26. přehlídka středních škol Scholaris Prostějov, Společenský dům Prostějov, Komenského 6, 12. 11. 2020 8.00–17.00 hod.
 • Přerov
  • 12. přehlídka středních škol Scholaris Přerov, Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov, Denisova 3, 19. 11. 2020
 • Šumperk
  • 12. přehlídka středních škol Scholaris Šumperk, Gymnázium Šumperk, Masarykovo nám. 8, 10. 11. 2020

Pardubický kraj

 • Chrudim
  • Přehlídka středních škol, Velký sál Muzea Chrudim, 13. 10. 2020 8.00–17.00 hod.
 • Pardubice
  • Východočeská výstava škol a vzdělávání SCHOLA BOHEMIA 2020, Společenské a výstavní centrum IDEON Pardubice, 6. 11. 2020 8.00–18.00 hod. a 7. 11. 2020 8.00–12.00 hod.

 

 • Přehlídka středních škol Pardubického kraje, ENTERIA aréna (Zimní stadio Pardubice), 20. 11. 2020 9.00–18.00 hod.

 

 • Školská výstava odborných učilišť a praktických škol VÝCHODOČESKÉHO REGIONU, Uřad práce ČR - kontaktní pracoviště Pardubice, vstupní hala, 4. 12. 2020 8.00–16.00 hod.
 • Svitavy
  • Přehlídka středních škol, Multifunkční centrum Fabrika Svitavy, 13. 10. 2020 9.00–17.00 hod.
 • Česká Třebová
  • Přehlídka středních škol, VOŠ a SŠ technická, Skalka 1692, 8. 10. 2020 9.00–18.00 hod. a

Plzeňský kraj

 • Domažlice
  • „Od vzdělání k zaměstnání", Městské kulturní středisko Domažlice, nám. Míru 51, 3. 11. 2020
 • Klatovy
  • Akademie řemesel, Městské kulturní středisko Klatovy, Domažlická 767, 11. 11. 2020
 • Stod
  • Veletrh perspektivy řemesel, Kulturní dům, Nádražní 477, 21. 10. 2020
 • Plzeň
  • Posviť si na budoucnost – Festival vzdělávání a práce, Výstava se uskuteční pouze v on-line podobě, koná se 13. – 14. 11. 2020, vystavovatelé a metodiky k dispozici po celý školní rok.
 • Rokycany
  • Výstava se v letošním roce neuskuteční.
 • Tachov
  • Kam na školu? Kam do učení? Kam za vzděláním?, Společenský areál „Mže", Hornická 1695, 3. 11. 2020 9.00-16.00 hod.nahoru

Středočeský kraj

 • Benešov
  • Přehlídka středních škol okresu Benešov, Kulturní dům Karlov, 18. 11. 2020 9.00-16.00 hod.
 • Beroun
  • Výstava se v letošním roce neuskuteční.
 • Kladno
  • Výstava se v letošním roce neuskuteční.
 • Kolín
  • Přehlídka škol, Městský společenský dům v Kolíně, 12. 10. 2020 10.00-16.00 hod. a 13. 10. 2020 10.00-16.00 hod.
 • Kutná Hora
  • Výstava se v letošním roce neuskuteční.
 • Mělník
  • Vzdělávání 2020, Masarykův kulturní dům, U Sadů 323, 14. 10. 2020 9.00-16.00 hod.
 • Mladá Boleslav
  • Výstava se v letošním roce neuskuteční.
 • Nymburk
  • Přehlídka středních škol, SOŠ a SOU, V Kolonii 1804, 15. 10. 2020 10.00–16.00 hod.

 

 • Příbram
  • Burza práce a škol, Úřad práce Příbram, náměstí T. G. Masaryka 145, bude upřesněno
 • Rakovník
  • Výstava se v letošním roce neuskuteční.

Ústecký kraj

 • Děčín
  • „Veletrh ŠKOLA DĚČÍN 2020 – Cesta ke vzdělání a profesi“, Veletrh se v letošním roce neuskuteční. Důležité informace od tradičních vystavovatelů můžete sledovat na www.skoladecin.cz.
 • Chomutov
  • Vzdělávání 2021, Městská sportovní hala, Mánesova 4980, 3. 11. 2020 13.00-17.00 hod. a 4. 11. 2020 8.00-16.00 hod.
 • Louny
  • Vzdělávání 2021, Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Osvoboditelů 380, 19. 11. 2020 10.00-16.00 hod.
 • Žatec
  • Vzdělávání 2021, Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Studentská 1354, 26. 11. 2020 10.00-16.00 hod.
 • Litoměřice
  • Škola 2020, Kulturní dům, Na Valech 2028, 10. 11. 2020 10.00-18.00 hod.
 • Most
  • SOKRATES 2020, Sportovní hala Most, tř. Budovatelů 112/7, 8. 11. 2020 12.00-17.00 hod. a 9. 11. 2020 9.00-13.00 hod.
 • Teplice
  • Šance 2020, Dům kultury Teplice, U Zámku 525/1, 18. 10. 2020 12.00-17.00 a 19. 10. 2020 9.00-16.00

Kraj Vysočina

 • Havlíčkův Brod
  • Přehlídka středních škol, Městské divadlo a kino Ostrov, Na Ostrově 28, 27. 10. 2020 8.00–17.00 hod.
 • Jihlava
  • Přehlídka středních škol, DKO, s. r. o., Tolstého 2, 13. 11. 2020 8.00–18.00 hod.
 • Pelhřimov
  • MOZAIKA středních škol, KD Máj, Třída Legií 1115, 3. 11. 2020 9.00–16.30 hod.
 • Třebíč
  • Výstava se v letošním roce neuskuteční.
 • Žďár nad Sázavou
  • Festival vzdělávání, Dům kultury, Dolní ul. 183, 12. 11. 2020 8.00–17.00 hod

Zlínský kraj

 • Holešov
  • Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění, Zámek Holešov, nám. F. X. Richtra 190, 20. 10. 2020 9.00–17.00 hod.
 • Kroměříž
  • Veletrh práce a vzdělávání, Dům kultury, Tovačovského 2828, 10. 11. 2020 9.00–17.00 hod.
 • Zlín
  • Veletrh práce a vzdělávání, Kongresové centrum Zlín, nám. T. G. Masaryka 5556, 4. 11. 2020 9.00–17.00
 • Uherské Hradiště
  • Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění, Klub kultury, Hradební 1198, 19. 11. 2020 9.00–17.00
 • Vsetín
  • Burza práce a přehlídka středních škol, Dům kultury, Svárov 1055, 14. 10. 2020 9.00–17.00 a 15. 10. 2020 8.00–16.00

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru