Základní škola Kamenice nad Lipou » Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

 

VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Výchovní poradci:

I. stupeň: Mgr. Gerta Dvořáková

Konzultační hodiny: pondělí 9:30 – 10:45, čtvrtek 9:45 – 10:30

nebo po telefonické domluvě

Telefonní kontakt: 565 43 22 29

II. stupeň:Mgr. Iva Jeníčková

Konzultační hodiny:  pondělí 14:15 – 15:00 nebo po telefonické domluvě

Telefonní kontakt: 725 380 456

Speciální třídy: Mgr. Eva Petrů

Konzultační hodiny:  po telefonické domluvě

Telefonní kontakt: 565 43 22 29

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY – 2022/23

DŮLEŽITÉ INFORMACE pro rodiče vycházejících žáků

- přihláška s růžovým podtiskem

- podávají se maximálně 2 přihlášky v prvním kole

- na obě přihlášky se píší školy ve stejném pořadí

- na první místo se píše škola, kde uchazeči budou konat jednotné zkoušky poprvé

- zapsané pořadí škol neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje

- na přihlášce musí být lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud to škola požaduje

- v příloze je možno odeslat diplomy, výsledky v soutěžích, absolventská vysvědčení apod., která by mohla přispět k přijetí na zvolený obor

- pokud jde o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, přikládá se doporučení poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení

- pozvánku ke zkouškám zašle ředitel SŠ nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky

Přihlášky musí být odeslány na SŠ do 1. března 2022

Přihlášky odesílají uchazeči sami (rodiče uchazečů).

Maturitní obory

- v letošním roce se koná povinně jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky na maturitních oborech

- jednotná zkouška se může konat na obou školách, započítává se lepší výsledek

Učební obory bez maturity

- vedení SŠ stanoví školní přijímací zkoušky

- uchazeč  v přihlášce uvede, ve kterém termínu bude zkoušku konat

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

- ředitel SŠ zveřejní výsledky přijímacího řízení ve škole a na webových stránkách školy

- pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které mu bylo přiděleno

Zápisové lístky

- zápisový lístek vám bude vydán na ZŠ

- zápisový lístek odešlou rodiče do 10 dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení na SŠ, kam žák nastoupí

- zápisový lístek odeslaný na školu se již nedá vyzvednout zpět

 

Informace výchovného poradce II. stupně

- sledujte dny otevřených dveří na SŠ

- pokud potřebujete informace o škole, zavolejte tam, rádi vám je poskytnou

 

LISTOPAD

- zájezd na Vzdělání a řemeslo České Budějovice – 5. 11. 2021

- odeslání přihlášek na školy s talentovou zkouškou do 30. 11. 2021

- na schůzce rodičů dostanou rodiče kopii přihlášky - listopad

- zkontrolujte údaje na kopii přihlášky, pokud bude potřeba, škrtněte špatný údaj a napište správný

- napište název a přesnou adresu SŠ a název oboru

- opravenou kopii přihlášky pošlete zpět do školy do konce ledna

LEDEN

- talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

 

ÚNOR

- informační zkouška k přijímacímu řízení pro rodiče na ZŠ                                                                                               

- předání zápisových lístků

- ve škole vám vytiskneme přihlášku a pošleme vám ji

- zkontrolujte správnost údajů

- s přihláškou si žák dojde pro lékařské potvrzení

- doplňte termíny zkoušek, podpisy a data

- přiložte osvědčení o schopnostech a dovednostech (pokud žák nějaké má), doporučení z poradenského zařízení

- přihlášku odešlete doporučeně nejpozději 28. nora

8. A – 28. 2. 2022 – dopoledne na úřadu práce

8. B – 3. 1. 2022 – dopoledne na  úřadu práce

                              

DUBEN

- přijímací řízení

- jednotná přijímací zkouška

 

- do 10 dnů od vyhlášení výsledků odeslat vyplněný zápisový lístek na vybranou školu

 

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Pelhřimov

nabízí žákům základních škol:

 • informace o jednotlivých typech škol v ČR a přehled studijních a učebních oborů prostřednictvím tištěných materiálů i rozsáhlé počítačové
 • databáze středních škol
 • informace o nárocích a požadavcích na jednotlivé profese - máme k dispozici charakteristiky jednotlivých povolání, letáky vztahující se
 • k nejrůznějším profesím, videoklipy přibližující celou řadu povolání,
 • informační celodopolední programy pro žáky předposledních ročníků základních škol,
 • individuální poradenství při volbě povolání,
 • informace o možnostech uplatnění absolventů jednotlivých studijních nebo učebních oborů na trhu práce.

 

Kde nás najdete?

 Úřad práce ČR, krajská pobočka v Jihlavě, kontaktní pracoviště Pelhřimov

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání ( IPS ) - 4. patro.

Pražská 2461, 393 01 Pelhřimov, telefon: 950 145 322

 

Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 - 17.00

Úterý 8.00 - 11.00

Středa 8.00 - 17.00

Čtvrtek 8.00 - 11.00

Pátek neúřední den

Protože středisko zabezpečuje řadu externích činností, je vhodnější případnou návštěvu sjednat telefonicky.

 

 Tyto informace budou v případě změny v průběhu roku aktualizovány.

Vyvěšuji pro vás přehled přehlídek SŠ, místo a  data konání:

Přehlídky středních škol

 • Tábor
  Třída 9. května 2471 Velký sál Hotelu Palcát                                                                
 • Středa 13.10.2021
  08:00 - 17:00

 

 • Jindřichův Hradec
  Jarošovská 1117 VŠE Praha-Fakulta managementu

Čtvrtek 21.10.2021

08:30 - 15:30

 

 

 • Pelhřimov

KD máj

2. 11. 2021

 

 

Další termíny přehlídek škol naleznete na

http://www.atlas školství.cz

http://www.burzyskol.cz

 

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru