Fotogalerie

Zobrazení: Alba | Podle data

icon
Halloween ve škole
icon
Návštěva z Nottinghamu na naší ZŠ
icon
Fotogalerie IKAP
icon
Školní družina při sběru žaludů
icon
Zahájení školního roku v 1.třídách
icon
Druháci na plavání
icon
Region tančí 2018
icon
Loučení s 3. A
icon
Rozřazování žáků do 1. tříd
icon
Školní výlet 2.A, B
icon
Velikonoce a karneval v ŠD
icon
Školní družina na vycházce
icon
Pasování prvňáčků na čtenáře
icon
Školní družina na vycházce
icon
Návštěva Bovýska v naší škole
icon
Zápis do 1. tříd 2018-2019
icon
8. B pracovní činnosti
icon
8. A pracovní činnosti
icon
Veselé zoubky v 1. A
icon
Adventní tvoření 5. C
icon
Školní družina v kostele
icon
Vystoupení 5. C pro rodiče
icon
Návštěva Bovýska
icon
Školní kolo recitační soutěže6.2.18
icon
Zájezd do Anglie 2017
icon
Projekt Podzim v 1. A
icon
Projekt Vlaštovičkování v 1. A
icon
Podzimní tvoření v 5. C
icon
Fotoseminář 6. B
icon
2. A a 2. B v Dýňovém světě
icon
Naše úspěchy na evropské úrovni
icon
Rozřazování žáků do 1. tříd
icon
Zimní stromy v ŠD a návštěva ze SPŠ
icon
Výroba květináčků ve školní družině
icon
Tvořivý den v ZŠP 7. 4. 2017
icon
Karneval ve školní družině
icon
Zápis do 1. tříd 2017-2018
icon
V ZŠP se připravujeme na Velikonoce
icon
Projekt Vánoce 5. B
icon
Projekt kraje ČR - 5. B
icon
Čtenářské dílny 5. B
icon
Rýžování zlata s panem Valešem
icon
Florbalový kroužek
icon
Přednáška myslivců ve ŠD
icon
Plavání 3. a 3. B
icon
3. A a 3. B v Děbolíně
icon
Závody na běžkách 19. 1. 2017
icon
Předškoláci v 1. třídách
icon
1. B sáňkuje
icon
Vánoční turnaj ve stolním tenise
icon
Čerti v naší ZŠ
icon
Přírodovědný program 4. C
icon
Vánoční besídka 8. A
icon
Vánoční besídka 7. A
icon
Vánoční besedy s M. Grillovou
icon
Vánoční projektový den 8. B
icon
Vánoční tvoření ve 4. B
icon
Vánoční tvoření ve 3. A a 3. B
icon
Vánoce v 9. A
icon
Vánoční tvoření 2.A + šplh
icon
Vánoční tvoření 1. B
icon
Vánoční tvoření 1. A
icon
Vánoční tvoření 4. C
icon
Tvořivý den v ZŠP
icon
Exkurze do ČOV Kamenice nad Lipou
icon
Přišla zima do školní družiny
icon
Projektový den 7. A
icon
Pečení ve školní družině
icon
Aktivity ve školní družině
icon
Vánoční výstava - tvoření žáků
icon
Kroužek stolního tenisu
icon
Konverzační kurz AJ
icon
Speciální třídy na Bio farmě
icon
Halloween na základní škole
icon
Podzimní dílny ve 4. C
icon
Přírodovědný program 3. A
icon
Přírodovědný program 4. B
icon
Přírodovědný program 4. A
icon
Bovýsek na návštěvě v naší ZŠ
icon
Kroužek stolního tenisu
icon
Tmelení žáků 6. tříd
icon
Zájezd do Prahy
icon
Čistá Vysočina 8. A
icon
Poznávací exkurze na rozhlednu U Ja
icon
Poznávání přírody - 1. A
icon
Tvoření z přírodnin 1. A
icon
1. B na přespolním běhu
icon
9. B na návštěvě v 1. B
icon
1. B hraje pohádku O veliké řepě
icon
Naši noví prvňáčci - 2016/2017
icon
9. B - zámek (foto I. Šiška)
icon
9. A - zámek (foto M. Kopačka)
icon
Pasování prvňáčků na čtenáře 17.6.
icon
Rozřazování prvňáčků - 14. 6. 2016
icon
Slavíme pohybem
icon
Beseda s Policií ČR v ŠD
icon
Týden amatérské tvorby
icon
Žáci ZŠP na dopravním hřišti
icon
Beseda Mílou Hoškem
icon
Beseda s p. Paukem
icon
Atletický čtyřboj v Humpolci
icon
Projekt 4. A - Ekosystém Les
icon
PC 6. B - vzorkovnice osiva
icon
Den Země
icon
Věda na vlastní kůži
icon
Karneval ve školní družině
icon
Malování na počítači DDM Pelhřimov
icon
Beseda o Norsku v ZŠP
icon
Jarní výstavka žáků ZŠP
icon
Italská kuchyně v 9. A a v 9. B
icon
Veselé zoubky v 1. A a 1. B
icon
Vaření 9. tříd
icon
Pelhřimovský zvonek
icon
Nadějní matematici
icon
Čerti ve 2. B
icon
Projekt Podzim ve 2.A a ve 2.B
icon
Předškoláci v 1. třídách
icon
Zápis do 1. tříd
icon
Vánoční dílny 5. A a 5. B
icon
Čerti 4. 12. 2015
icon
Dental alarm 22. 10. 2015
icon
Zahraniční jazykově vzděl. pobyt
icon
Beseda s Ing. Ivo Stehlíkem
icon
Poznávací zájezd do Prahy
icon
Deváťáci v 1. třídách
icon
Vídeň 16. 6. 2015
icon
Prvňáčci 2015/2016