Základní škola Kamenice nad Lipou » Aktuality » Důležité informace pro rodiče a žáky

Důležité informace pro rodiče a žáky

Důležité informace pro rodiče a žáky:

- rodiče jsou povinni pravidelně sledovat prospěch svého dítěte, nástěnku na Bakalářích a web školy, kam jim zasíláme důležitá sdělení a informace

- Školní řád je vyvěšen k nahlédnutí na webových stránkách školy

- v případě absence je rodič povinen omluvit své dítě písemně do Bakalářů nebo telefonicky do 3 kalendářních dnů

- pokud žák úmyslně nebo neukázněným chováním poškodí majetek školy, spolužáka nebo učitele, je povinen uhradit škodu v plné výši

- z důvodu bezpečnosti žáků a zvýšených hygienických opatření bude vstup cizích osob do budovy školy umožněn pouze po telefonické domluvě

 

Znovu připomínáme:

Testování se nebude týkat dětí, které:

  • Mají ukončené očkování (od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní)
  • Prodělaly onemocnění Covid-19 (180 dní od prvního pozitivního testu)

(tato potvrzení musí žáci odevzdatpředem emailem na info@zskamenicenl.cz nebo osobně třídním učitelům při nástupu do školy)

  • Doloží potvrzení o negativním testu z odběrového místa (PCR testy nesmí být starší než 7 dní, antigenní pak 72 hodin)

 

Ochrana dýchacích cest:

  • Žáci jsou povinni při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách mít ochranu dýchacích cest. Dále budou seznámeni s hygienickými doporučeními, které budou povinni dodržovat.
  • Pokud žáci nebudou na žádost rodičů testováni ve škole a nesplňují výše zmíněné podmínky, musí nosit ochranu dýchacích cest ve všech prostorách školy po celou dobu přítomnosti ve škole.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru