Základní škola Kamenice nad Lipou » O škole » Historie Základní školy Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

Historie Základní školy Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

S historií Základní školy v Kamenici nad Lipou a jejím založením se dostáváme až do roku 1895. V osmdesátých letech 19. století zde existovala  pětitřídní škola se dvěma paralelkami, kterou v té době navštěvovalo 610 dětí z města a přiškolených obcí – Johanky, Gabrielky, Nové Vsi, Včelničky a Vodné. Existující stav vyvolával kritiku školských a zdravotnických úřadů, proto se uvažovalo vzhledem k nedostatku finančních prostředků alespoň o přístavbě. Nicméně nakonec bylo rozhodnuto postavit školu novou.

 

Hlavní impuls vzešel ze schůze místní školní rady konané 21.4. 1892. Poté byla zaslána žádost o povolení stavby pelhřimovské okresní školní radě. Vhodný pozemek ke stavbě základní školy se nacházel poblíž hostince U Modré hvězdy. Obci jej daroval jeho majitel Rudolf, baron z Geymüllerů. Částka určená na stavbu školy činila 71 250 zlatých 61 krejcarů (v konečné fázi přesáhly náklady na stavbu podstatně stávající rozpočet až na 101 795 zlatých 22 krejcarů, což je částka cca 202 590 korun). Práce byly zahájeny na jaře 1894 a i přes provázené nesnáze (nedostatek staviva, nepřízeň počasí apod.), bylo do podzimu 1894 postaveno patro na západní straně. Po skončení poslední malé opravy střechy v únoru 1900 a po opětovné prohlídce odborníkem školu převzala místní školní rada.

 

Školní budova byla postavena ve stylu doznívajícího neoromantismu a začínající secese. Ve výklencích fasády školy byly umístěny sochy Tomáše ze Štítného, rodáka z našeho kraje, a učitele národů Jana Amose Komenského.  

 

Až po její současnost

Slavnostní otevření nového učebního pavilonu základní školy proběhlo 31. října 1981 při kterém slavnostně hrála dechová hudba LŠU z Kamenice nad Lipou. Žáci získali nové učebny a 1. listopadu 1981 poprvé zasedli do nových lavic. Bylo to pro ně velkou úlevou, jelikož skončilo jejich již dlouho praktikované směnné vyučování.

 

Další etapou modernizace základní školy byla modernizace všech sociálních zařízení v budově školy, tak nová půdní vestavba kolaudovaná v roce 2008, při níž byly vybudovány nové moderní učebny multimediální s interaktivní tabulí, jazyková učebna a 3 oddělení pro školní družinu. V roce 2009 byla kolaudací uvedena do provozu po rozsáhlé rekonstrukci také školní kuchyně a školní jídelna.

Dne 28. 2. 2013 byla slavnostně otevřena spojovací chodba mezi novovu školou a školičkou.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru